Çocuklarımıza İdeal Davranış Kalıpları

1)Çocuğunuza güvendiğinizi onun bazı şeyleri yapabileceğine inandığınızı gösterin. 2)Korkuları olan veya size göre anlamlı olmayan davranışları olan çocuklarınızı yargılamayın sadece anlamaya çalışın. 3)Onlar size bir şey anlatıyorsa bu mükemmel bir durum çünkü onula ilişkileriniz oldukça iyi olduğunu gösterir. Siz de ona karşılık vererek, gözlerine bakarak özgüvenini artırabilirsiniz. 4)Çocuklarımızın zorlukları ile alay etmeyelim. Sidikli demek yerine olur böyle şeyler, bende senin yaşındayken… diyerek yatıştırıp sakinleştirebilirsiniz. Böylece hayatını suçluluk duygusunun yönlendirmesinden kurtarabilirsiniz 5)Çocuğunuza olumsuz eleştiriler yapmayın çünkü yanlışı yapmak her zaman daha kolaydır. Bizde doğar doğmaz bu hale gelmedik. Bardağın boş tarafını, Devamını Oku …

Hayatı Kolay Yaşamanın Yolları

Hayatı güzelleştiren , kolaylaştıran şey insanlarla kurulan pozitif ilişkilerdir. Ne kadar dostumuz varsa hayatımız o kadar kolaylaşır. İnsanlara karşı geçmişten gelen olumsuz düşünceler varsa insanlar yalnız yaşamaya yönelirler. Oysa yalnız hayat mutsuz hayattır. O zaman bu insanlarla beraber yaşayarak var olmaktan başka yol yoktur. İnsan olmaktan dolayı hepimiz kanunlar karşısında eşitiz. Herkesin görüşlerini, düşüncelerini, duygularını ve isteklerini söyleme hakkı vardır. Sizinde görüşlerinize, düşüncelerinize, duygularınıza ve isteklerinize saygı gösterilmesini isteme hakkınız vardır. Başkalarının nasıl güzel yaşamaya ihtiyacı ve hakkı varsa sizin içinde bu geçerlidir. Çünkü Allah yaşama hakkını size vermiştir, hayatı Devamını Oku …

Bonzai ve Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı Nedir? Madde Bağımlılığı denildiğinde; insanın duygu, düşünce ve davranışı üzerinde doğrudan etkili, özgüllüğü olan bir süreç anlaşılmalıdır. Bağımlılığa yol açan maddeler; genel olarak yaşamı sürdürmek için gerekli olmadığı halde keyif verici özellikleri nedeniyle tüketilirler ve kullanıcılarda bedensel, ruhsal, davranışsal ve bilişsel değişikliklere yol açarlar. Bağımlılık sadece madde ile sınırlı olmayıp bir insana bağımlılık, bilgisayar ve internete bağımlılık, kumar bağımlılığı vb. tarzında da olabilir. Bağımlılığın sözcük anlamı; birey ve nesne(si) arasında bireyin seçimiyle başlayan aynılık ve süreklilik özelliği taşıyan çift boyutlu bir ilişkidir. Bu ilişki her ne kadar bireyin Devamını Oku …

Çocukta Dil ve Konuşma Gelişimi

Konfiçyus ‘kelimelerin gücünü anlayamadan insanların gücünü anlayamazsınız’ der. Konuşma yetisi insanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğidir. İnsanın anne karnında başlayan çevre ile iletişimi, doğumla birlikte artar. Bu iletişim konuşabilen canlı varlık olan iki insanın bir araya gelmesiyle daha da hızlanır. İletişim araçlarından birisini de konuşma oluşturur. İnsan neslinin sürekliği ile konuşmanın varlığı paralellik arz ederek devam edecektir. Çocukta dil gelişiminin temelleri annenin hamileliği esnasında, doğum ve doğum sonrasında atılır. Anne karnında yeterli olgunluğa erişen bebek dış çevreden belirli yükseklikteki sesleri almaya başlar. Bu durum konuşma becerisinin ilk basamağı olarak Devamını Oku …

Aile Terapisi Nedir ?

 Aile yaşamı gibisi yoktur, bir ülkenin yükselmesi ev ve aile sevgisine bağlıdır. Aile, akrabalık ilişkisi içindeki kişilerin bir arada yaşadığı bir grup, değişik üyelerden kurulu bir sistemdir.Sistemden anladığımız ise, çeşitli bölümlerin kendi aralarında dinamik bir düzenleme ile bütün oluşturması ve bu bütün içinde hem kendi aralarında birbiriyle, hem de bütünü çevreleyen  ortamla etkileşimde bulunmalarıdır.Aile terapisi aile gruplarının tedavisidir, ailelerin işleyiş biçimini, aile üyelerinin birbiriyle ilişkisini ve iletişimini ele alır.Aileyi oluşturan bireylerin bireysel nitelikleri kadar, kendi aralarındaki etkileşimin niteliği de önemlidir. İşe holistik açıdan baktığımızda ise sistem teorisinin; Bütün onu oluşturan Devamını Oku …

Terapiye Yatırım Yapan Hiç Kimse Kaybetmez

Terapiye Yatırım Yapan Hiç Kimse Kaybetmez   Neden kaybetmez? Çünkü kişi hayata yatıracağı enerjiyi ruhsal gerginliğine yatırıyorsa hayatla sevişmiyor zaten savaşıyordur. Hayatı zor yaşayarak bedenini ve ruhunu kötüye kullanmaktadır. Kötü alışkanlıklar kendini iyi hissetmek ve avutmak için kullanılır. Ölüm ve hastalıklar kişiye daha yakın olacaktır. Mesela kişi evliliğini bir kadın olarak değil de sadece bir anne olarak yaşıyorsa evlatları ile de bağlılık-bağımlılık ilişkisine girecektir. Evladı başka bir şehirdeki üniversiteyi kazanmış olsa dahi gönderemeyecek veya evladı annesini bırakıp şehir dışına gidebilecek gücü kendinde hissetmeyecektir. Bir sürü emek boşa gidecek belki kızı Devamını Oku …

Hiv Pozitif Olmanın İnsan Psikolojisine Yansımaları

Hiv Pozitif Olmanın İnsan Psikolojisine Yansımaları   Hiv pozitif olduğunun anlaşılması, durumla alakalı bilgi eksikliğinden ve mevcut tıbbi ilerlemelerin farkında olunmamasından dolayı hastayı ve ailesini bir çok psikolojik açmazla karşı karşıya bırakır. Bu açmazlar çözülmediğinde huzursuzluğa ve psikiyatrik bozukluklara yol açacaktır. Hıv/aids, eğer erken dönemde yakalanırsa öldürücü bir hastalık olmaktan çıkıp süreğen bir hastalık haline dönmüştür. Kişi için bu durum bir krizdir. Basit doğal bir sıkıntıdan, kayıp yas tepkisine, narsistik bütünlüğün tehdit edildiği algısına dek tepkiler oluşturur. Hıv pozitif olmak kişiye, topluma, yaşa, kültüre hastalığın nasıl algılandığına, hastalığın ima ettiği Devamını Oku …

Boşanmanın Çocuklara Etkisi

Boşanma hiç şüphesiz bir çocuğun yaşayabileceği en sarsıcı olaylardan birisidir. Psikolojik açıdan bir gelişim ve değişim süreci içinde olduklarından, boşanma sürecinde yaşayacakları ciddi olumsuz süreçler, gelecek yaşantılarına da yansıyacaktır. Belki de evlilikten uzak duracaklar ve anne baba olmamaya farkında olmadan direnç koyacaklardır. Boşanmış veya boşanmayı düşünen bir ebeveyn olarak, çocuklarınızın ailenizin değişen şartlarına ve bozulan evliliğinize başarı ile uyum göstermesi ve de uyumlu ve yetişkin bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, sizin hayatınızın bu dönemini nasıl yaşayacağınıza bağlıdır. Bizler eğer evliliğin bitişine ve boşanma sürecine yeterli, iyi bir uyum sağlarsak çocuklarımız da Devamını Oku …

Çocuk ve ergenlerde internet bağımlılığı

İnternet bilgi çağının en önemli iletişim aracı olarak kabul edilmektedir.Erişkinler için olduğu kadar, çocuk ve gençler için de dünyayı keşfettikleri, eğlenerek öğrendikleri zengin ve etkileyici bir eğitim kaynağıdır.Türkiye’de her 3 kişiden 1’nin ve dünya nüfusunun da %25’nin internet erişimi olup her geçen gün kullanımı daha da yaygınlaşmaktadır. İnternet kullanım oranının en yüksek olduğu yaş grubu ülkemizde 16 – 24 yaş arası genç kitledir.   İnternet kullanımının yararlı olduğu kadar bir takım risklerinin de bulunduğu unutulmamalıdır.Yasal olmayan, cinsellik ve şiddet içeren sitelere erişim, kendisinden büyük, tehlikeli insanlar ile iletişim, oyunlara aşırı Devamını Oku …

Kumar Bağımlılığı – Patolojik Kumar Oynama (PTO)

  Karakteristik özelliği kişi sürekli, tekrarlayıcı ve dürtüsel olarak kumar oynamaktadır ve dolayısıyla kişisel, mesleki ve ailesel alanlarda işlevsellik bozulmuştur. Kişi sürekli kumarla meşgul olmaktadır. Arzu etiği heyecanı yakalamak için artan miktarda paralar ile kumar oynar. Kumar oynamayı kontrol altına almak, azaltmak ve bırakmak için uğraşır. Bunu yaparken de huzursuz ve sıkıntılıdır. Kişi sorunlarından veya olumsuz duygu durumdan kaçmak için kumar oynuyor olabilir. Kişi kumarda kaybettiklerini kovalar. Bu davranışını saklama gereği hisseder. Gereken parayı sağlamak için yasa dışı yollara sapar. PKO yüzünden kariyerini zedeler, ilişkilerini kaybeder. Para kaynağı olarak yakınlarını Devamını Oku …